شرح وظايف واحدهاي تحت پوشش
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف واحدهاي تحت پوشش

شامل بخشهاي درماني:

انجام خدمات درماني سرپايي

انجام خدمات بهداشت دهان و دندان

تزريقات و پانسمان

توزيع دارو

بخش بهداشتي شامل:

بهداشت محيط

بهداشت خانواده

پيشگيري و مبارزه با بيماريها

بهداشت مدارس

بهداشت حرفه اي

مشاوره قبل از ازدواج(طالقاني و بومهن)

آزمايشگاه(طالقاني_لواسان_فشم_بومهن_جاجرود)

*در كليه بخشهاي درماني و بهداشتي انجام آموزش جهت پيشگيري از درمان به موقع بيماريها مد نظر مي باشد.

*در بعضي از كلينيكها در انجام مشاوره ترك سيگار و همچنين پيشگيري و اطلاع رساني از بيماريهاي ايدز و هپاتيت و اعتيادو

مشاوره و....انجام مي گيرد.

شرح وظايف واحدهاي وابسته(پايگاهها)

بخش بهداشتي شامل:

بهداشت محيط

بهداشت خانواده

پيشگشري و مبارزه با بيماريها

بهداشت مدارس

بهداشت حرفه اي

 * آموزش پيشگيري از بيماريهاي واگير و غير واگير در راس برنامه ها مي باشد.

 شرح وظايف واحدهاي وابسته(خانه ها):

شامل بخشهاي درماني:

درمان بيماريهاي ساده علامتي(مانا)

تزريقات و پانسمان

توزيع داروهاي اساسي اوليه

1396/08/22
Powered by DorsaPortal