معرفي واحد
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
معرفي واحد

واحد گسترش و امور شبكه

 كه در ستاد مركز بهداشت واقع شده است،هدف والاي تامين و ارتقاء سلامت و بهداشت عمومي در شهر و روستا و بالا بردن ميزان آگاهي مردم و امكان دسترسي بهتر آنها به خدمات بهداشتي را تعقيب مي نمايد.اين واحد در واقع رابط بين واحد هاي پشتيباني و واحدهاي فني بهداشتي است و بر پوشش كامل خدمات بهداشتي درماني نظارت دارد.وظايف اصلي اين واحد،توسعه فضاي فيزيكي ،تامين نيروي انساني و تجهيز مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي ،پايگاههاي بهداشت و خانه هاي بهداشت و پشتيباني اين واحد ها در جنبه هاي ذكر شده مي باشد.

واحد داوطلبان سلامت (برنامه جلب مشاركتهاي مردمي)

 امروزه ميزان مشاركت جوامع در برنامه هاي دولت ها يكي از شاخص هاي مهم ارزيابي ميزان توفيق وروند توسعه محسوب ميشود ودولت هاتلاش مي كنند هر چه بيشتر آحاد جامعه را با برنامه هاي خودآشنا كرده ودر اجراي برنامه ها از آنها كمك بگيرند زيرا مسئوليت كاهش خطرات، تنها متوجه دولت نيست بلكه تمام افراد جامعه بايد در آن سهيم شوند.براي ايجاد تحولات سازنده واصلاحات در نظام سلامت نياز به يك عزم عمومي داريم كه همه آحادجامعه در راستاي اين تغييرات بسيج شوند. واحد مشاركتهاي مردمي با كار گيري توان خيرين ،سازماندهي محيط هاي حامي سلامت ومهمتر از همه جلب مشاركت مردم در مواجهه با چالش هاي كه نظام بهداشتي كشور پيش رودارد، يك ضرورت مهم محسوب مي شود.حضور بانوان داوطلب سلامت در كشور،به عنوان يك طليه روشن قلمداد مي شود كه افق دستيابي به سلامتي عادلانه تروبهتر رادركشور عزيزمان نويد ميدهد. اين واحد مديريت و ساماندهي برنامه هاي مشاركتهاي مردمي و برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مراكز بهداشتي درماني شهري را بعهده دارد.

1396/08/22
Powered by DorsaPortal