معرفي واحد
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
معرفي واحد

در سال 1365 برنامه كشوري بهداشت روان تدوين شد و در سال 1367 به تصويب رسيد و به صورت پايلوت در شهر كرد اجرا شد و طي اين برنامه پايلوت كه به صورت يك پروژه تحقيقاتي بود، آگاهي، نگرش و عملكرد پرسنل بهداشتي در اين برنامه مورد پايش و ارزشيابي قرار گرفت و سپس برنامه پايلوت در شهررضا  و هشتگرد نيز اجرا شد. در سال 1369 با تصويب شوراي معاونين وزارت بهاشت، بهداشت روان بعنوان جزء نهم PHCشناخته شد و در همين سال برنامه به دانشگاههاي بيشتري گسترش پيدا كرد. در سال 1374 تمام دانشگاهها (حداقل يك شهرستان در هر دانشگاه) مجري برنامه بودند. هدف از اجراي برنامه بهداشت روان فراهم آوردن خدمات اساسي بهداشت روان براي همه مردم به ويژه با تأكيد بر گروههاي آسيب پذير و مردم محروم است. ضمناً اين برنامه در نظر دارد آگاهي مردم و همچنين آگاهي و مهارت تيم سلامت را در ارائه خدمات بهداشت روان افزايش دهد و مشاركت جامعه را در بهره مندي از خدمات بهداشت روان جلب نمايد.

ايران تنها كشور در منطقه مديترانه شرقي يا حتي در جهان است كه برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبتهاي بهداشتي را به اجرا در آورده است. برنامه بهداشت روان برنامه­اي مبتني بر جامعه (جامعه نگر) است و هدف آن تأكيد بيشتر بر درمان بيماران سرپايي و عرضه خدمات در محل زندگي مي باشد. تمام تلاش در پيشگيري از بستري طولاني مدت وبازگشت بيماران به محل زندگي و محل كارشان است، با اين روش بستري شدنهاي مكرر و متعاقب آن هزينه هاي درمان كاهش مي يابد.

در حال حاضر برنامه ادغام بهداشت روان در شهرستان بهشهر در كليه مناطق اجرا مي شود . برنامه هايي كه در اين واحد اجرا مي شوند به شرح ذيل مي باشد :

  • برنامه ادغام بهداشت روان در PHC
  • طرح آموزش مهارتهاي زندگي
  • طرح آموزش مهارتهاي فرزند پروري
  • طرح پيشگيري از خود كشي
  • طرح حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا و حوادث غير مترقبه
  • طرح بهبود روابط خانوادگي در جهت پيشگيري از كودك آزاري
1396/08/22
Powered by DorsaPortal