معرفي واحد
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
معرفي واحد

نام و نام خانوادگي مسئول واحد : مهندس مهدي خدادادي سلوط

مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد علوم و صنايع غذايي

Email : IT @behshahr-health.ir

شماره تماس واحد : 5234767 011

 كارشناسان واحد :
 
نام و نام خانوادگي  : مهندس حسين هاشمي

مدرك تحصيلي : كارشناس نرم افزار

1397/02/18
Powered by DorsaPortal