شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف  كارشناس مسئول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها:

 • نظارت وكنترل بيماريهاي واگير و غير واگير در سطح منطقه
 • بررسي و پيگيري اپيدمي هاي ايجاد شده در سطح منطقه
 • نظارت بر اعلام موارد بروز يافته ( واگير) در سطح منطقه به معاونت بهداشتي
 • نظارت و كنترل كلينيك مثلثي و اقدامات وابسته
 • جمع آوري اطلاعات آماري بيماريهاي غير واگير
 • اعلام و اتخاذ راههاي كاهش بيماريهاي غير واگير در سطح شهرستان
 • اجراي دستورالعملهاي ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتي
 • تقسيم نيروهاي كاري در سطح منطقه و ستاد و همچنين شرح وظايف
 • بالا بردن شاخص سلامتي در سطح منطقه
 • نظارت بر شاخصهاي منطقه به استانداردهاي اعلام شده
 • گزارش بازديد و پايش پرسنل و جمع بندي نكات و مشكلات منطقه
 • اجراي طرحهاي كشوري در سطح كلان و منطقه اي
 • تنظيم كشيك واحد بيماريها
 • تشكيل كميته بيماريهاي واگير و غير واگير
 • نظارت بر ارسال به موقع نمونه هاي گرفته شده از آزمايشگاه
 • مكاتبات اداري
 • هماهنگي برون بخشي و درون بخشي در زمينه هاي كاري
 • نظارت بر اجراي شرح وظايف  توسط پرسنل در مراكز محيطي
 • نظارت بر ارسال گزارشات هفتگي يا ماهيانه
 • جلب مشاركت ارگانهاي دولتي و خصوصي و مردم
 • شركت در جلسات درون واحدي بصورت ماهيانه (ستاد)
 • شركت در جلسات ماهيانه در معاونت محترم بهداشتي
 • شركت در جلسات ماهيانه شوراي كارشناسي ستاد
 • شركت در كارگاههاي كلاسهاي آموزشي و سمينارهاي برگزارشده توسط مركز مديريت بيماريها با ساير مراكز تحت پوشش دانشگاه
 • تعيين نيروهاي شركت كننده در كارگاهها و كلاسهاي آموزشي در خصوص موضوعات واحد بيماريها

شرح وظايف كارشناسان بيماريهاي واگير:

1-تشكيل كميته بيماريهاي واگير

2- تهيه- تنظيم و ارسال آمار هر ماه –سه ماه و شش ماهه در قالب فرم و فلاپي به معاونت محترم بهداشتي

3- بت –پيگيري و نظارت بر فعاليت مراكز تابعه در زمينه بيماريابي و درمان

4- برآورد داروها و تجهيزات مورد نياز بيماريهاي واگير

5- نظارت مستقيم بر مصرف داروها و پيگيري عوارض دارويي

6- بررسي اطرافيان و خانواده هاي بيمار در تماس و انجام اقدامات تشخيصي و پيگيرانه جهت اطرافيان و آموزش نيروها

7- آموزش به كليه واحدهاي برون بخشي و درون بخشي

8- هماهنگي مستمر با آزمايشگاه

9- تهيه تراكت و پلاكارد جهت  مراكز و بيمارستانها و مراجعين به مركز بر طبق تقويم بهداشتي

10- گزارش گيري از كليه مراكز بهداشتي درماني و پايگاهها به صورت هفتگي

11- گزارش فوري تلفني و اقدامات كنترل جهت اطرافيان بيمار

12- ارسال گزارش هفتگي و ماهانه به معاونت

13- تكميل فرم بررسي انفرادي جهت بيماران

14- پيگيري بيماران تا حصول نتيجه و بررسي اطرافيان بيمار

15- گرفتن نمونه خون . ادرار. نمونه حلق از بيماران و ارسال آن به حوزه مربوطه با حفظ زنجيره سرما

16- شيمو پروفيلاكسي اطرافيان بيمار

17- واكسيناسيون و پيگيري افراد حيوان گزيده بصورت آنكال

18- تشكيل كلاس آموزش و تاكيد به راههاي انتقال –پيشگيري و كنترل بيماري

19- بازديد و پايش از كليه مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي


شرح وظايف كارشناسان  كلينيك مثلثي :

 • پذيرش بيماران HIV+. ثبت راياته اي آمار و اطلاعات مركز مشاوره
 • پيگيري فعال و دعوت موارد شناسايي شده به مركز
 • انجام مشاوره و آموزش افراد ارجاع شده HIV+.و خانواده آنها
 • انجام مشاوره و درخواست آزمايش HIVرايگان براي افراد داراي رفتار پرخطر
 • تشكيل جلسات آموزشي در خصوص ايدز و هپاتيت در مدارس . آموزش و پرورش . فرمانداري و پرسنل مراكز بهداشتي درماني و دانشجويان
 • ارائه داروي ضد رتروويروس رايگان به بيماران ايدزي
 • ارائه سرنگ و پوشش رايگان در راستاي سياستهاي كاهش آسيب به افراد داري رفتار پرخطر
 • انجام آزمايشات دوره اي CD8/CD4/CBC براي پيگيري افراد HIV+
 • معاينه رايگان بيماران HIVو ارجاع به موارد تخصصي تر در صورت نياز
 • انجام طرح ديده وري در ندامتگاه اوين ( غربالگري 400 مورد زنداني پرخطر از نظر HIV+)
 • انجام واكسيناسيون هپاتيت Bو دوگانه و آنفلوانزا براي بيماران و خانواده آنها
 • ارجاع افراد تحت پوشش واجد شرايط جهت كسب خدمات حمايتي به ارگانهاي مربوطه نظير كميته امداد –بهزيستي و هلال احمر

شرح وظايف كارشناسان  واكسيناسيون و زنجيره سرد:

 • كنترل زنجيره سرد
 • تكميل درخواست واكسن و تحويل آن به طور ماهيانه به معاونت امور بهداشتي
 • بررسي درخواستهاي واكسن ارسالي از واحدها و مراكز تابعه و توزيع واكسن به آنان به طور ماهيانه
 • جمع آوري . بررسي . جمع بندي و ارسال آمار واكسيناسيون بطور ماهيانه به معاونت امور بهداشتي
 • تهيه و ارسال پوشش واكسيناسيون بطور سه ماهه . شش ماهه . نه ماهه و سالانه
 • ارسال اسامي نوزاداني كه در بدو تولد در بيمارستان واكسينه نشده اند به معاونت امور بهداشتي
 • آموزش به پرسنل مربوطه
 • ثبت كليه موارد عوارض ناخواسته متعاقب ايمنسازي و ارائه آمار فوري و ماهيانه به معاونت بهداشتي
 • معاينه موارد ارجاع شده توسط پزشك مسئول و بررسي علت عارضه

1396/08/23
Powered by DorsaPortal