شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف كارشناسان بيماريهاي غير واگير:

 • تهيه تراكت و پلاكارد و نصب آن بر طبق تقويم بهداشتي
 • آموزش چهره به چهره و گروهي بيماران در مراكز تابعه
 • جمع آوري و تنظيم فرمهاي آماري بيماريهاي غير واگير از كليه مراكز شهري و روستايي و ارسال به معاونت بهداشتي بصورت ماهانه
 • آموزش مستمر نيروها
 • نظارت بر عملكرد گرفتن نمونه هاي خون و...در بيماريهاي غير واگير
 • عقد قراردادو هماهنگي هاي لازم با پست منطقه 16و19 جهت ارسال نمونه ها از مراكز به آزمايشگاه رفرانس
 • نظارت بر اجراي طرح بازديد منازل در خصوص پيشگيري از حوادث خانگي هر شش ماه يكبار و جمع بندي آمار
 • جمع آوري و ثبت رايانه اي آمار سوانح و حوادث از بيمارستانهاي تحت پوشش . و ارسال ديسكت آن بصورت شش ماهه به معاونت
 • جمع آوري آمار مواد محترقه چهارشنبه سوري از بيمارستانها و ارسال به معاونت
 • برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي در مناسبت هاي خاص
 • تشكيل جلسات هماهنگي با حضور تيم مشاوره تالاسمي
 • پيگيري زوجين ناقل تالاسمي جهت انجام به موقع مشاوره تنظيم خانواده . ارجاع به آزمايشگاه مراكز پيش از تولد(PND)
 • هماهنگي با پايگاه يهداشتي بيمارستان شهدا در جهت ارجاع والدين بيماران تالاسمي ماژور در خصوص مشاوره تنظيم خانواده و ارسال به موقع آمار بيماران تالاسمي ماژور
 • بازديد از كليه مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و نظارت بر عملكرد آنها
 • جمع آوري و ثبت آمار سرطانها از مراكز پاتولوژي منطقه
 • انجام طرح غربالگري ديابت در افراد بالاي 30 سال و زنان باردار
1396/08/23
Powered by DorsaPortal