معرفي معاونت
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
معرفي معاونت

واحد معاونت درمان در ابتدا اقدام به سرشماري اماكن درماني تحت پوشش شامل مطب هاي پزشكان عمومي، دندانپزشكان، متخصصين، درمانگاه ها، آزمايشگاه ها و..... گرديد وسپس به  جهت بررسي وضعيت استاندارد سازي از هر واحد جداگانه طبق چك ليست بازديد بعمل آمد.در حال حاضر كليه مطب ها ، درمانگاه ها ، بيمارستان ها، مراكز درمان سوء مصرف مواد و دفاتر پزشكي (مامايي،شنوايي سنجي، بينايي سنجي، آزمايشگاه ها، فيزيوتراپي و......) كه در توابع شهرستان بهشهر ميباشند ، زير نظر دفتر نظارت بر درمان اين شبكه مي باشد.

1396/08/23
Powered by DorsaPortal