شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف
 1. نظارت برانجام كليه فعاليت هاي مالي و اداري و مراقبت در حفظ و رعايت مقررات مربوطه
 2. نظارت بر انجام امور تداركاتي واحد مربوطه طبق دستورالعمل هاي موجود به دستور مافوق
 3. مراقبت در نگهداري و توزيع كالا و ملزومات خريداري شده كنترل موجودي انبار    
 4. مراقبت در انجام سريع ثبت و توزيع و تحرير نامه هاي وارده و صادره     
 5. كنترل حضور و غياب كاركنان واحد مربوطه    
 6. مراقبت در حسن انجام اجراي تعميرات ساختمان هاي واحد مربوطه ، نظارت و تامين آب و برق و تلفن و برودت و گرما و انتظامات     
 7. نظارت بر كنترل ورود و خروج افراد و وسايط نقليه كليه امور مربوطه
 8. اتخاذ تدابير لازم بمنظور پيشرفت و بهبود امور جاري     
 9. تهيه گزارشات لازم و ضروري به مقام مافوق     
 10. تامين نيروي انساني لازم و تقسيم كار در حوزه سرپرستي
 11. نظارت و مراقبت در تامين محيط مناسب كار و رفاه كاركنان
1396/08/23
Powered by DorsaPortal