معرفي واحد
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
معرفي واحد

نام و نام خانوادگي
مهندس مهدي خدادادي سلوط
مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد
سمت
مسئول آزمايشگاه كنترل مواد غذايي
تلفن
34525553 
فاكس
34525552
ايميل
1397/02/18
Powered by DorsaPortal