شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف واحد آزمايشگاه موادغذايي،آرايشي و بهداشتي

1. انجام آزمون هاي ميكروبي و شيميايي بر روي فراورده هاي غذايي و بهداشتي توليد كارخانجات توليدي شهرستان

 2. بررسي نمونه هاي مواد غذايي، بهداشتي و آرايشي سطح عرضه

 3. تحقق كامل استاندارد ISO17025 در آزمايشگاه

4. آموزش مسئولين فني در بدو كار

5. مشاوره فني به كارخانجات از بدو تاسيس آزمايشگاه تا تكميل آن

6. بررسي و كنترل آزمايشگاههاي كارخانجات در حين انجام كار

7. انجام آزمايشات مربوط به نمونه هاي ارسالي از مراجع قضايي

8. همكاري با معاونت دانشجويي جهت آموزش به دانشجويان

9. شركت در طرحهاي تحقيقاتي

10. شركت در آزمون‌هاي مهارت و مقايسات بين آزمايشگاهي نمونه هاي مجهول (PT،RM ،CRM)

11. تامين زير ساخت مناسب جهت ارائه خدمات با كيفيت مناسب و نياز مشتريان

12. هماهنگي با شركت هاي كاليبراسيون معتبر و انجام كاليبراسيون به موقع دستگاه ها

13. به‌روز رساني روش‌هاي آزمون، مستندات و سيستم كيفيت

14. صحه گذاري روش هاي آزمون

15. اجراي طرح هاي وزارت بهداشت (PMS،غني سازي و...)

1397/02/18
Powered by DorsaPortal